Nhằm tăng cường thể chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như sẻ chia khó khăn, bận rộn của phụ huynh học ...