Để các em HS Trường TH Dĩnh Trì  biết rõ và tham gia tốt cuộc thi, BGH nhà trường trân trọng giới thiệu đến các Qúy thầy, cô; các bậc PHHS và các em HS Thể lệ cuộc thi STKT dành ...