Tuesday, 24/11/2020 - 12:51|
CHÀO MỪNG 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2020) !

Chuyên gia giáo dục Nhật Bản thăm quan các lớp học và dự SHCM tại trường TH Dĩnh Trì ngày 22-12-2017