MÁI TRƯỜNG LỚN  LÊN CÙNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC! 

 

                                                                                         hình ảnh trường TH Dinh Tri_Bac Giang làm baner   

Trường Tiểu học Dĩnh Trì được thành lập năm 1992 tiền thân là Trường PTCS Dĩnh Trì. Đến năm 2003, Trường Tiểu học Dĩnh Trì tách riêng thành Trường Tiểu học Dĩnh Trì trực thuộc Phòng GD&ĐT Lạng Giang. Năm 2011, Trường Tiểu học Dĩnh Trì được sát nhập về với Thành phố Bắc Giang (địa chỉ Thôn Cốc- xã Dĩnh Trì - TP. Bắc Giang). Trường đạt Trường chuẩn QG mức độ 1 năm 2009 (công nhận lại năm 2015), đạt chuẩn đánh giá KĐCL mức độ 2 (năm 2016), đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3.

Năm học 2019-2020 trường có 44 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó quản lý 03 đồng chí, giáo viên 36 đồng chí, nhân viên 03 đồng chí. Trình độ đào tạo: 100% đạt chuẩn, trên chuẩn: 97,0%. Tổng số lớp học: 30 với 1213 học sinh. Sổ HS học 2 buổi/ngày là 1213/1213, đạt 100% (320 HS bán trú). Số lớp học Tin học lớp 3,4,5: số lớp 16/16, đạt 100%, đạt 100%; Dạy học Tiếng Anh chương trình 10 năm lớp 3,4,5: số lớp 16/16, đạt 100%; có 920 học sinh được học tiếng Anh với người nước ngoài.

Năm học 2019-2020, trường tập trung thực hiện chủ đề năm học: :“Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường lp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sng, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và HS chuân bị tt các điều kiện cho đi mới Chương trình Giáo dục phổ thông”.

 

                                                                                                                              Dĩnh Trì, ngày 06 tháng 9 năm 2019

                                                                                                                                                       Ban Biên tập