hình ảnh trường TH Dinh Tri_Bac Giang làm baner   

Trường Tiểu học Dĩnh Trì được thành lập năm 1992, tách ra từ Trường PTCS Dĩnh Trì thuộc GD&ĐT huyện Lạng Giang quản lý. 

Năm 2003, Trường Tiểu học Dĩnh Trì mới được xây dựng trường lớp riêng. 

Năm học 2008 - 2009, đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. 

Hiện tại: Trường chuẩn Quốc gia mức độ I. 

Thành tích tập thể cao nhất: UBND Tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009. 

Từ tháng 8/2011 đến nay, Trường Tiểu học Dĩnh Trì được sát nhập về với thành phố Bắc Giang. 

Năm học 2017-2018, trường có 27 lớp với 1018 học sinh. Tổng số CBQL,GV: 43 (04 CBQL).

Chủ đề năm học: "Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và HS, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục".